og visuelle identiteter

Hvad enten virksomheden er lille eller stor er et veldesignet og visuelt stærkt logo vigtigt. Det er på en gang virksomhedens ansigt og identitet. Et dårligt designet logo vil i bedste fald være ligegyldigt og intetsigende og i værste fald gå ud over virksomhedens troværdighed. Et veldesignet logo vil derimod løfte en virksomhed i både synlighed og anseelse.

Et veldesignet logo er et godt udgangspunkt, der bør suppleres med en grafisk drejebog for brugen af logoet, valg af skrifter osv. Udarbejdelse og ikke mindst fastholdelse af virksomhedens grafiske identitet kræver disciplin – også på den lange bane.

Alt for ofte ses det, at et ellers godt logo devalueres af et dårligt skriftvalg, manglende respekt over for afstande mellem de grafiske elementer, tvivlsomme farvevalg og uheldig eller overdrevet brug af effekter. Sidstnævnte kan være sjove at lege med, men er de gavnlige for budskabet? I værste fald kan misbrug af effekter medføre, at budskabet aldrig når ud til modtageren, men i stedet drukner.

Jerndorff designer stærke og holdbare logoer, brevlinjer og visuelle identiteter med baggrund i virksomhedens behov og ønsker.

Ring eller skriv, så hjælper Michael dig

No, Watson, this was not done by accident, but by design.

Sherlock Holmes (Sir Arthur Conan Doyle)

Logoeksempler